X
تبلیغات
جیت کان دو - شناخت بهترین سبک

بهترین سبک آن است که در جهات مختلف اقدام به زدن ضربه نماید . استعداد در مبارزه و هماهنگ بودن ضربات در حالات کلاسیک جدا است ، همینطور استعداد افراد در هماهنگ نمودن تکنیکها لازم است . جایگزین کردن فرم کلاسیک و ذاتی آنها به مانند این است که نمی شود چند کیلو آب را بوسیله یک سطل کاغذی از زمین بلند کرد و یا به مانند موجودی بی جان است که بخواهد حرکت و زندگی را دوباره شروع کند که این غیر ممکن است . برای مبارزه کردن روش خاصی وجود ندارد و بجای اینکه بی اراده ضربه بزنیم باید با آگاهی مبارزه کرده و یک لحظه از آن بدور نباشیم .
روش نرم و سخت در مبارزه بسیار مهم است و روش نوینی که در حال حاضر است این است که بدن باید در حین زدن ضربه سفت و در حال اتخاذ تصمیم و فکر کردن برای زدن ضربه باید آرام باشد . تمام اینها باید با انعطاف بدنی همراه باشد و کسانی که دارای انعطاف بدنی بیشتری هستند تحمل بیشترودر طول مبارزه کوشش بیشتری را میتوانند مبذول بدارند . بسیاری از استادان حالات کلاسیک و غیر حقیقی را به شاگردان خود میاموزند و حقیقتاً هنرآموزی جهت مبارزه پرورش نمیدهند . هر شخصی با استعداد و بدون انعطاف بدنی میتواند حالات و سبک کلاسیک را بیاموزد. این هنرفقط حالات و سفتی و نرمی بدن نیست ، بلکه باید حالات روانی را نیز پرورش داد . بعضی ها فقط با جسم شاگردان کار دارند و روح آنها را از نظر دور میدارند . بیشتر هنر آموزان صرفاً تقلیدگر هستند و از ضربه ها و حالات دیگران تقلید مینمایند که این تقلید ها باعث از بین رفتن نیروی ذاتی آنان میشود و آنها نخواهند توانست از خود تکنیک و فنی را ابداع کنند .
هر فردی دویدن را باید یکی ازمهم ترین قسمتهای تمرینات خویش قرار دهد . این عمل بدن را همیشه آماده نگاه میدارد بطوریکه بروس لی روزانه بطور تقریب در حدود سه تا شش مایل را در فضای آزاد می دوید و تمرینات پا را نیز در حین دویدن انجام میداد . بروس لی مبتکر سبک جیت کان دو بر این عقیده است که تنها راه دفاع شخصی و آموزش به افراد نزدیکتر شدن آنان به وضعیتهای عالی بدنی است . بدن هر کدام از ما متفاوت است ، هر کدام از ما ممکن است بهترین حالات را بیاموزیم . به عقیده من بهتر شدن تکنیکها به خود شخص بستگی دارد ؛ باید قدرت و توانایی اشخاص را مد نظر قرار داده و سپس به وی آموزش لازم و تکنیک آموخته شود . مثلاً زدن یک ضربه به پهلو با خم شدن اثر چندانی بر روی حریف نخواهد گذاشت . در جیت کان دو وضعیت فیزیکی بدن یکی از اساسی ترین چیزها است . اگر شما در وضعیت خوب بدنی نباشید نخواهید توانست تمرینات و مبارزات سخت را انجام دهید . به نظر من بهترین تمرین دویدن است و شما میتوانید در طی روز، در ساعات مختلف و با وسایل کم آنرا انجام دهید . ساعاتی که شما جهت دویدن انتخاب مینمایید مهم نیست بلکه مدت دویدن مهم است . در آغاز باید به نرمی شروع به دویدن کرد و به تدریج بر سرعت آن بیافزائید ، در روزهای اولیه مسافت کوتاه و کم کم بر مدت و مسافت بیافزائید . تهیه جدولی جهت درج و چگونگی تمرینات برای هر فردی لازم است . کلیه تمرینات را در طول هفته و ماه میتوانید در آن ثبت نمایید . البته تمرینات مدرسه و دسته جمعی را نباید جزو تمرینات شخصی به حساب آورد . مقصود از تمرین کردن و نرمش کردن و دنبال کردن آنها ، در اصل هرچه بهتر نگاه داشتن وضعیت بدنی است . تمرینات من ( بروس لی ) بر روی سرعت ، چابکی ، قدرت ، قابلیت انعطاف ، دقت و متناسب کردن آنها با یکدیگر تأکید دارد و همچنین نظر خاصی بر قدرت و استراحت به اندازه کافی دارم .
اجازه دهید به شما نکته ای را تذکر بدهم : وقتی شما خیلی خوب در تمرینات ظاهر میشوید ، این برای شما کافی نیست . به خاطر داشته باشید که بهترین حالات ، حالات طبیعی است و بهترین مبارزه ، مبارزه طبیعی است و تمرین فقط به معنای رسیدن به این مطلب است . دویدن را باید همیشه انجام دهید ؛ همچنین تمرین برای شکم ، نشستن و پا شدن ، بارفیکس و شنا بسیار مؤثر و ضروری است و کسانی که هر کدام از این تمرینات را انجام ندهند ، دچار رکورد در آن قسمت از بدن شده و اندامی نامیزان خواهند داشت .
در هر تمرینی انجام ضربات دفاعی و حمله ای به صورت آهسته به ما این شانس را میدهد که دفاع صحیح و ضربه صحیح را بیاموزیم . یک نفر مرد سریع هرگز نمی تواند با زدن ضربات تند در دفاع و حمله ماهر شود . یک نفر هر چقدر در خشکی تمرین شنا کند ، هرگز شنا را نخواهد آموخت و بهترین تمرین برای شناگر شنا در آب است و بهترین تمرین برای جیت کان دو ، تمرین حقیقی مبارزه است . من (بروس لی ) به دستها و پاها و بدن مراجعه مینمایم که اینها همه برای یک رزمی کار به مانند ابزاری جهت تجارت هستند . دستها و پاها را باید بتوان به سرعت و تندی در اختیار گرفت و بدن را نیز نرم کرد . همیشه در حین مبارزه یک پا بطور معمول باید در جلو قرار بگیرد . هیچگاه در مقابل حریف واقعی در صفر درجه نمی ایستیم . به خاطر داشته باشید که ضربه به ساق پای حریف هدف بسیار خوبی است .

نُه اصل مهم در هنگام مبارزه :
* آمادگی جسمانی : شما وقتی می توانید به مبارزه بپردازید که بدنی آماده داشته باشید و بدنی آماده نمی شود مگر با تمرینات مداوم و این تمرینات مداوم علاقه و پشتکار می خواهد . یک رزمی کار باید همیشه با سستی فرسنگها فاصله داشته باشد .
* تمرکز فکر : وقتی وارد میدان مبارزه می شوید باید تمام فکرتان را جمع کرده و فقط به مبارزه و حریف فکر کنید ، زیرا شما در مقابل یک جسم بی جان نیستید ، کسی که در مقابل شماست یک ورزشکار می باشد و فکر می کند و جسمی آماده دارد و ممکن است از یک لحظه غفلت شما استفاده کند و ضربه سختی بر شما وارد سازد .
* دید : دید در مبارزه یک اصل مهم بشمار میرود چرا که شما با دید خوب می توانید ضربه حریف را دفاع کرده و یا جا خالی بدهید و یا در یک لحظه با دیدی خوب می توانید ضربه سرنوشت ساز به قسمت حساس بدن حریف وارد سازید . شما می توانید با تمرین بوسیله میت این اصل مهم را یاد بگیرید .
* ضربه زدن به قسمتهای حساس بدن حریف : از ضربه زدن بیهوده جداً بپرهیزید چون در صورت ادامه مسابقه خسته می شوید . باید ضربه هایی که به حریف می زنید حساب شده باشند . یعنی به جای زدن ده ضربه بیهوده سعی کنید یک ضربه کاری و مؤثر را بر قسمتهای حساس بدن حریف وارد کنید در غیر این صورت مبارزه شما طولانی خواهد بود . و یا بهتر است در یک جمله بگویم مبارزه باید نشأت گرفته از احساس شما باشد . همیشه بدنبال یاد گرفتن باشید .
* دفاع : همیشه باید گاردتان بسته باشد و آمادگی تغییر مکان داشته باشید و هر ضربه حریف باید به گارد بسته شما برخورد کند یا با تغییر مکان به شما برخورد نکند . بنا به گفته یکی از استادان دفاع بهترین حمله می باشد .
* مبارزه با تمام قدرت : مبارزه شما یا قراردادی می باشد و وقت معینی دارد و یا اینکه باید یکی ناک اوت شود . شما باید در هر صورت از تمامی قدرت و تکنیک خود برای انداختن حریف استفاده نمایید زیرا اگر چنین کاری را نکنید حریف استفاده کرده و شما را خواهد انداخت . شما باید چنان عمل کنید که بعد از پایان مبارزه از فرط خستگی نتوانید روی پای خود بایستید .
* سرعت : سرعت بوجود آورنده قدرت می باشد . برای مثال اگر دو جسم هم وزن یکی با سرعت زیاد و دیگری با سرعتی اندک به کیسه بکس اصابت کنند ، جسمی که سرعت زیاد داشته کیسه را بیشتر تکان می دهد پس سرعت در مبارزه بسیار مفید می باشد و ضربه ای که با سرعت زیاد اصابت نماید تأثیر به مراتب زیادتری خواهد داشت .
* کیاب : کیاب یعنی دادن هوا به بیرون همراه با صدا در موقع زدن ضربه . کیاب دو خاصیت مفید دارد ، یکی قدرت می آورد و دیگری حواس حریف را پرت نموده و در نتیجه برای شما موقعیت ضربه زدن را فراهم می نماید .
* رقص پا : همیشه باید مانند یک کشتی که در دریای طوفانی متلاتم می باشد تغییر مکان داده و موقعیت ضربه زدن را از حریف سلب نمایید . شما با رقص پا لحظه ای در سمت راست حریف و لحظه ای در سمت چپ و در یک لحظه در مقابل حریف خواهید بود و با این عمل حریف نمی تواند ضربه ای به طرف شما پرتاب نماید و اگر هم پرتابی انجام گیرد به شما اصابت نمی کند .


وسایل مورد نیاز جهت تمرین  :    
کیسه سرعت ( گلابی ) : از این وسیله جهت افزایش نیروی دست و سرعت جابجایی استفاده می شود . همچنین این وسیله به شما طرز زدن ضربه های مستقیم را یاد می دهد و آن به این گونه است که هر ضربه ای به صورت مستقیم به گلابی وارد شود گلابی به سمت شما باز می گردد در غیر این صورت خیر . به طور کلی سرعت عمل و سرعت در تغییر مکان را می توان توسط این دستگاه افزایش داد .
صفحه چرمی : صفحه چرم در تقویت نوک انگشتان دست بسیار مؤثر است بطوری که باید انگشتان را در چرم فرو کرد و چرم را بوسیله انگشتان سوراخ کرد ( البته نباید انگشتان را زخم کرد ) .( این تمرین جهت زدن ضربات به چشم حریف است ).
دستکش سنگین : از دستکشهای سنگین و محکم جهت سفت و محکم کردن ساعدها استفاده می شود .
میت :  زدن ضربات به یک بالشتک چرمی ( میت ( در حال حرکت به شما این امکان را می دهد که دید خود و سرعت خویش را در جهت زدن ضرباتی به حریف در حرکت توسعه دهید . کسی که میت را در دست دارد باید با سرعت پس از وارد شدن ضربه از طرف شما به میت ، آنرا به جای اولیه خود باز گرداند .
کیسه پنبه ای و کیسه بوکس : این کیسه ها جهت وارد نمودن ضربات دست و پا مورد استفاده قرار می گیرند . از این کیسه جهت تمرین ضربات پا و جهت وقت گیری و زمان ضربات نیز استفاده می شود و با آن می توان علاوه بر ضربه صحیح ، زمان و فاصله را نسبت به حریف واقعی اندازه گیری و تمرین نمود .
کیسه سنگین : کیسه سنگین را می توان جهت زدن ضربات سنگین و محکم مورد استفاده قرار داد . زدن ضربات متوالی جهت جلوگیری از بازگشت کیسه به حالت اولیه این امکان را می دهد که پاها سبک شده و با پا بتوان ضربات متوالی به حریف نواخت .
کیسه های چرمی و چهارگوش : برای تمرین ضربات مستقیم و توسعه نفوذ آن در بدن حریف می توانید از این وسیله که در آن قدری شن و ماسه و غیره ریخته شده است و به جای محکمی نصب گردیده استفاده کنید . این کیسه ها سبب با قدرت تر شدن ضربات دست می گردند و همچنین احساس زدن ضربه به بدن حریف را به شما می دهند ( ضربات پا را نیز می توان با این کیسه تمرین کرد ) .


برچسب‌ها: شناخت بهترین سبک
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم اسفند 1390ساعت 23:58  توسط سید محمد موسوی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما دوستان
اینجانب سیدمحمد موسوی نماینده جیت کان دو شهرستان فریدن هستم .
شماره تماس : 3063 973 0913

پیوندهای روزانه
آپلود رایگان و نامحدود
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
مهر 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
مرداد 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
آرشیو موضوعی
بروس لی از دیدگاه چهره های سرشناس سینمایی
آمادگی بدنی عملی و نیروی خارق العاده
دیگران درباره بدن "بروس لی" چه می گویند:
آموزش جیت کان دو در غرب استان اصفهان
آموزش ضربه مشت یک اینچ
اولین گردهمایی و جلسه مربیان در سال 93
گفت و گو در مورد جیت کان دو
پیوندها
سازمان خیریه بروس لی
فدراسیون جهانی جیت کان دو
بروس لی : بهترین رزمی کار شناخته شده
سایت استاد کوه کمری
سید حمید موسوی
مهرنگار
جوانان و نوجوانان
یه دل تنها
فرهاد مجیدی
خطاطی و خوشنویسی
ابزاردقیق و اتوماسیون
سایت جیت کان دو استان اصفهان
ورزش بر فراز کوه کمر...
آموزش جیت کان دو (بانوان)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM